Top destinatii de Revelion 2016 in Romania

România reprezinta o destinatie demna de luat in calcul pentru petrecerea Revelionului 2016. Desii cei mai mult sunt sceptici in privinta serviciilor oferite de catre ofertanti, conteaza foarte mult cum alegi oferta si in ce conditii. Astfel iti vei asigura un revelion mai reusit decat cel din afara tarii.

De?i ?ara noastr? are numeroase sta?iuni montane, de-a lungul întregului lan? carpatic, doar unele dintre ele se bucur? de servicii de calitate ridicat? ?i de echipamente moderne. Iata o lista cu principalele statiuni unde se pot gasi oferte de revelion:

 

Revelion 2016 in Poiana Bra?ov

banner


Sta?iunea de odihn? ?i tratament se afl? la poalele Muntelui Post?varu, la o altitudine de 1.030 m ?i la 12 km de Bra?ov. Cea mai cunoscut? sta?iune montan? din ?ara este preferat? ?i de mul?i str?ini, englezii chiar votând-o cea mai ieftin? destina?ie de schi din Europa. În plus, ea atrage ?i prin m?rime, fiind cel mai mare domeniu schiabil din România. Este men?ionat? în directoarele de schi din toat? lumea, al?turi de alte sta?iuni importante cum ar fi Chamonix, Zakopane sau Cortina D'Ampezzo în ceea ce prive?te cadrul natural. Stratul de z?pad? dureaz? aproximativ 120 de zile pe an. Acesta dispune de hoteluri ?i restaurante excelente ?i este de preferat de unii turi?ti pentru c? este relativ ieftin în compara?ie cu sta?iuni de schi din Italia, Fran?a, Germania, Elve?ia ?i alte state europene.

Ca distrac?ii ofer? 12 pârtii de schi (pârtie olimpic?, pârtii pentru coborâre ?i slalom uria?, trambuline), lac, s?niu?, patinoar, telecabine, o telegondol? ?i 7 teleschiuri, plus z?pad? artificial?. Pentru cei mai romantici exist? ?i s?niile trase de cai.

Poiana Bra?ov este o destina?ie montan? apreciat? pe tot parcursul anului, pentru c? ofer? peisaje naturale de excep?ie ?i posibilitatea de realizare a numeroase drume?ii.

Revelion 2016 in Predeal


Sta?iunea Predeal este o destina?ie montan? preferat? de turi?tii români dar ?i str?ini. Localizat? pe Valea Prahovei, la 25 km de Bra?ov, aceasta se afl? într-o zon? populat? de sta?iuni montane atractive, aceasta find una dintre cele mai moderne ?i mai bine dotate din zon?.

Ora?ul Predeal este a?ezat la cea mai mare altitudine urban? din România, între 1030 m-1110 m. Turi?tii care vin aici pot vizita Valea Râ?noavei sau se pot bucura de traseele montane sau cu ATV-ul. În sta?iune sunt 5000 de locuri de cazare ?i numeroase locuri de distrac?ie, cum ar fi cele 2 pationare, opt pârtii de schi sau trambulina pentru s?rituri cu schiurile, pentru sezonul de iarn?. Principala pârtie, Cl?bucet, beneficiaz? de instala?ie de iluminat ?i instala?ie pentru z?pad? artificial?.

În plus, sta?iunea Predeal este atractiv? ?i în afara sezonului rece, când devine punctul de pornire pentru o mul?ime de trasee turistice montane, ce au ca puncte centrale cabanele 3 Brazi, Susai ?i Poiana Secuilor. In Predeal se gaseste o oferta variata de oferte de Revelion 2016.

Revelion 2016 in Bu?teni


Bu?teni sau "Poarta Bucegilor" este cea de-a treia mare sta?iune a V?ii Prahovei, al?turi de Sinaia ?i Predeal. Pe lâng? pârtiile de care dispune pentru practicarea sporturilor de iarna, sta?iunea ofer? ?i obiective turistice culturale, cum ar fi Castelul Cantacuzino, construit în anul 1910, Biserica Domneasc? (1889), sau impresionanta Cruce a Eroilor Neamului.

Situat la o altitudine medie de 850 m, atrage turi?tii ce vor s? viziteze monumentele naturale precum Babele, Sfinxul sau Cascada Url?toare. La 2291 m, în Vârful Caraiman, Regina Maria a vrut s? construiasc? Crucea Eroilor Neamului în cinstea solda?ilor c?zu?i la datorie în Primul R?zboi Mondial.

Sta?ia meteorologic? de pe Vârful Omu, la 2507 m altitudine, este una dintre cele mai înalte din Europa.

La toate acestea se adaug? masivul Bucegi cu numeroasele sale trasee de hiking ?i alpinism, cuprinzând cel mai înalt perete vertical din ?ar? (aprox. 400 metri).

Revelion 2016 in Sinaia


Sinaia, supranumit? ?i "Perla Carpa?ilor", dispune de un patrimoniu cultural ?i istoric deosebit, printre reperele turistice importante enumerând castelul Pele?, Peli?or ?i Foi?or, Mân?stirea Sinaia, casele memoriale George Enescu, Nicolae Iorga, Anastasie Simu ?i Cezar Petrescu.

Sinaia este o sta?iune atât de var? cât ?i de iarn?, Cota 1400 putând fi punct de start în drume?ii sau punct de plecare pentru pârtiile de ski.

Sta?iunea turistic? ?i balneo-climateric? î?i are numele de la Muntele Sinai. Turi?tii de aici pot vizita Mun?ii Bucegi, Babele, Vârful Omu sau Castelul Pele?, fosta re?edin?? de var? a regelui Carol I. Alte distrac?ii sunt pârtiile de s?niu?, pista de bob, telecabina, telescaunul, teleschiul ?i babyschiul.

Cele mai frumoase sta?iuni montane din România. Bâlea Lac

Cea mai grandioas? zon? alpin? din Mun?ii Carpa?i se afl? în Masivul F?g?ra?, la 2500 m. La Bâlea lac se ajunge pe Transf?g?r??an, dar în lunile când acesta este închis se folose?te telecabina.

Sta?iunea atrage turi?tii care vor s? schieze, s? cutreiere mun?ii sau s? zboare cu parapanta. În fiecare an, în februarie se desf??oar? festivalul z?pezii, iar în iunie sunt serb?rile estivale ale z?pezii. Cele mai celebre atrac?ii sunt îns? construc?iile temporare în ghea??, cum ar fi Hotelul de Ghea?? sau Biserica de ghea??.

Revelion 2016 in P?ltini?


Cea mai veche ?i mai înalt? sta?iune din România se afl? în Carpa?ii Meridionali, la poalele Mun?ilor Cindrel, la 25 km de Sibiu.

Amplasat? la o altitudine de 1442 m în Mun?ii Cindrel, sta?iunea a fost întemeiat? de Societatea Carpatin? Transilvan? în ultimul deceniu al secolului XIX, fiind cea mai veche ?i cea mai înalt? sta?iune din România, inaugurat? în anul 1894. La începutul secolului XX, sta?iunea a devenit cunoscut? nu doar în Ardeal, ci ?i dincolo de grani?ele austro-ungare, fiind considerat? drept „cel mai frumos loc din mun?ii de la r?s?rit de Karlovy Vary” . În anul 1902, sta?iunea P?ltini? a fost legat? de Sibiu printr-o ?osea care str?bate un cadru natural de o frumuse?e deosebit?.

La o altitudine de 1442 m, z?pada se men?ine trei sferturi din an. Turi?tii pot încerca traseele montane sau se pot bucura de pârtia de schi cu telescaun, teleschi ?i baby-lift. Un important obiectiv turistic în sta?iune îl constituie Schitul P?ltini?, o biseric? de lemn ridicat? în jurul anului 1930, unde se afl? mormântul filozofului Constantin Noica. Schitul a fost ctitorit de mitropolitul Nicolae B?lan ?i beneficiaz? de o catapeteasm? realizat? între 1944-1945 de Constantin Vasile în stil neobizantin. Fresca este opera lui Ovidiu Preotescu. Bisericu?a a fost ridicat? cu ajutorul unor meseria?i din R??inari. În turnul din brad sunt dou? clopote din bronz turnate de firma Kantz din Sibiu în 1927.

Alte obiective turistice importante ce merit? a fi vizitate sunt reprezentate de Parcul Natural Cindrel, Rezerva?ia Iezerele Cindrelului, Lacul Iezerul Mare sau Lacul Iezerul Mic.

Revelion 2016 in Vatra Dornei


Sta?iunea Vatra Dornei se afl? la 802 m altitudine, în Depresiunea Dornelor, la 112 km de Suceava . “Perla Bucovinei” este cunoscut? pentru izvoarele cu ap? mineral? ?i cu ap? termal?, care au ap?rut datorit? precipita?iilor bogate ?i reliefului sub form? de teras?.

Pe lâng? apele minerale Poiana Negri ?i Floreni, turi?tii mai sunt atra?i de pârtiile de schi, de teleschi ?i babyschi ?i de telescaunul de 3 km care ajunge în Vârful Dealului Negru. Cei mai curajo?i se pot avânta s? fac? river-rafting sau parapant? pe Bistri?a.

Dealul Negru (altitudine 1.300 m)) ?i Dealul Runc au piste ?i pante pentru sporturile de iarn?. De la Vatra Dornei exist? rute spre Giumal?u ?i Muntele Suhard.

Revelion 2016 in Cheia


Sta?iunea Cheia, vizitat? de turi?ti tot timpul anului, se afl? la poalele Masivului Ciuca?, la 871 m altitudine. La doar 60 de km de Ploie?ti, pe râul Teleajen, locul atrage prin presiune atmosferic? joas?, aerul f?r? praf ?i alergeni, bogat în raze ultraviolete.

P?durile de brad ?i fag de pe în?l?imile din jurul sta?iunii Cheia asigur? acest aer puternic ozonat, care are un aer specific de depresiune intramontan?.

Climat subalpin cu veri r?coroase ?i peisaje de vis, atrage turi?tii care vor s? se avânte pe traseele montane, care practic? sporturile de iarn? sau drume?ie. Turi?tii mai pot vizita ?i M?n?stirea Cheia, pictat? de Gheorghe T?t?r?scu în anul 1837.

Revelion 2016 in Arie?eni


Sta?iunea Arie?eni se afl? în jude?ul Alba, în Mun?ii Bihor, la o altitudine de 1000 m. Arie?eni este o lume pierdut? în inima Apusenilor, este locul pe care fiecare român trebuie s?-l vad? m?car o dat? în via??. O excursie în ?ara de Piatr? este un vis dulce care trebuie tr?it la solemnitatea realit??ii.

Întreaga zon? este deosebit de atr?g?toare, numeroase obiective interesante a?teptându-?i vizitatorii. Un loc care nu trebuie ratat este Ghe?arul de la Sc?ri?oara, fenomen carstic unic în România, situat la o distan?? de numai 15 km de Arie?eni. Alte repere importante sunt Pe?tera Poarta lui Ionele, Pe?tera Por?ile Bihorului, Groapa Ruginoas?, Pe?tera Ur?ilor, Ro?ia Montan? sau Casa memorial? Avram Iancu.

Zona este cunoscut? pentru cele patru pârtii naturale pentru practicarea sporturilor de iarn?, cu teleschi ?i instala?ie de nocturn?, pe care se poate schia 6 luni pe an.

De asemenea, se pot vizita m?n?stirile Lup?a ?i Posada, iar pe timpul verii pute?i face o excursie inedit? la Târgul de fete de pe Muntele G?ina.

Revelion 2016 in Rânca


Sta?iunea Rânca se afl? în jude?ul Gorj, la poalele Muntelui Parâng, cu o altitudine de 1650 m.

Accesul se face de pe Dn 67c Benge?ti-Ciod?dia (Gorj ) în direc?ia ?ugag (Alba ), drum care este modernizat ?i între?inut pân? în sta?iune chiar ?i pe timp de iarn?. Iarna se poate urca doar dinspre Novaci, Transalpina fiind închisa, în aceast? perioad?, între Rânca ?i Obâr?ia Lotrului.

Mun?ii Parâng ad?postesc o popula?ie bogat? de carnivore: ur?i, lupi, râ?i, vulpi, vidre, jderi, bursuci, pisici s?lbatice, dar ?i c?priori, cerbi, capre negre, mistre?i, p?s?ri r?pitoare: acvila de munte, uliul porumbar, uliul, ?orecarul comun, vânturelul ro?u, vânturelul de sear?, ?oimul rândunelelor, ?oimul c?l?tor, huhurezul mic, huhurezul mare.

Rânca este recomandat? pentru practicarea sporturilor de iarn?, ski, snowboard, patinaj, s?niu?, snowmobil, dar ?i vara pentru peisajele montane minunate ?i pentru sporturile cu motor, biciclet?, ATV ?i parapant?.

Dispune de patru pârtii de schi toate dotate cu teleschi. Una pentru încep?tori dotat? cu nocturn? ?i pozi?ionat? în centrul sta?iunii, una pentru avansa?i care continu? peste vârf ?i a treia de dificultate medie fiind ?i cea mai lung?. Cea de-a patra este un babyski pozi?ionat la intrarea în sta?iune dotat cu nocturn?. Sta?iunea Rânca mai dispune de un telescaun ce deserve?te trei pârtii de schi care se afl? la poalele Vârfului P?pu?a.

Am enumerat statiunile unde se pot oferi servicii complete turistice la standarde internationale. Pe langa acestea, poti petrece un revelion rustic in Bucovina sau Maramures, un revelion cu adevarat traditional romanesc. Si pe litoral sunt oferte interesante pentru cei care doresc liniste si vor sa admire marea iarna.

Preluarea sau reproducerea din continutul site-ul www.cazare-hotel.net, f?r? indicarea sursei, este interzis?. Va rugam sa respectati termenii de utilizare.