NOT? DE INFORMARE PRIVIND PROTEC?IA DATELOR PERSONALE

Conform cerin?elor Legii nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, modificat? ?i completat? ?i ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private n sectorul comunica?iilor electronice, S.C. Proactive HR Profile S.R.L, cu sediul n Bucure?ti, Str. Pecineaga, nr. 10, bl. 17 C, scara 2, ap. 15, Sector 5, nregistrat? la Registrul Comer?ului cu num?rul J 40/463/2008, cod unic de nregsitrare 23061988, are obliga?ia de a administra n condi?ii de siguran?? ?i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furniza?i despre dumneavoastr?.

Societatea S.C. Proactive HR Profile S.R.L prelucreaz? datele dumneavoastr? personale prin mijloace automatizate ?i manuale (dup? caz), destinate activit??ilor specifice de reclam?, marketing ?i publicitate.

Informa?iile nregistrate sunt destinate utiliz?rii de c?tre operator ?i pot fi comunicate urm?torilor destinatari: persoanele vizate, reprezentan?ii legali ai persoanelor vizate ?i partenerii contractuali ai operatorului de pe teritoriul Romniei.

Datele dumneavoastr? sunt necesare emiterii facturilor pentru produsele comandate, colectarea crean?elor legate de acestea, precum ?i rezolv?rii solicit?rilor dumneavoastr? n leg?tur? cu activitatea desf??urat? de S.C. Proactive HR Profile S.R.L. Refuzul dumneavoastr? poate determin? imposibilitatea furniz?rii serviciilor.

Conform Legii 677/ 2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, beneficia?i de dreptul de acces, de interven?ie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de dreptul de a va adresa justi?iei.

Totodat?, ave?i dreptul s? v? opune?i prelucr?rii datelor personale ?i s? solicita?i ?tergerea acestora*. Pentru exercitarea acestor drepturi, v? pute?i adresa cu o cerere scris?, datat? ?i semnat? la sediul societ??ii S.C. Proactive HR Profile S.R.L (Bucure?ti, Str. Pecineaga, nr. 10, bl. 17 C, scara 2, ap. 15, Sector 5) sau pe adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Num?rul de nregistrare al societ??ii ca operator autorizat n Registrul de eviden?? ca operator autorizat n Registrul de eviden?? a prelucr?rilor de date cu caracter personal este 17281 din 03.09.2013.

*orice persoan? are dreptul de a se opune, n mod gratuit ?i f?r? nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale n scopuri de marketing direct.

Preluarea sau reproducerea din continutul site-ul www.cazare-hotel.net, f?r? indicarea sursei, este interzis?. Va rugam sa respectati termenii de utilizare.